शासकीय योजना व आंतरराष्ट्रीय संघटना सखोल

शासकीय योजना व आंतरराष्ट्रीय संघटना सखोल

शासकीय योजना व आंतरराष्ट्रीय संघटना सखोल

Get the best preparation for State Service and Combine Group B Prelims, 45+ video lectures covering every point from International Organization and Government Scheme, 24*7 website access till 31 March

Price : 799 Only

Buy Now

# International Organization and Government Scheme | आंतरराष्ट्रीय संघटना व शासकीय योजना सखोल मध्ये । राज्यसेवा व संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षांच्या तयारीसाठी खास.   
प्रत्येक lecture सरासरी 25 min चे आहे, ज्यात संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संघटना व शासकीय योजना Lectures मधून पूर्ण केला आहे. 
पूर्ण विज्ञान module
20+ तासांचे आहे जे कि, 48 Lectures मधून शिकवण्यात आले आहे... 2022 वर्षातील परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांनी एका नवीन अनुभवासाठी तयार व्हावे. हे सर्व lectures बघितल्यानंतर एकही पुस्तक वाचण्याची गरज पडणार नाही. 

Course Brochure

Course details:

 • Complete e-course specially designed for Preliminary exam.
 • 48+ Video lectures (Teaching)
 • All lectures are based on Reference book material for deep understanding.

With this other interesting facilities are 

 • Vision कट्टा
 • Interest Builder
 • कमवा व शिका
 • Comment & Notes Box
 • 24/7 website access till 31 December 2022.

खालील मुद्यांवर विश्लेषणात्मक अभ्यास:

आंतरराष्ट्रीय संघटना::

 • International Organisations: 
 • AIIB and ADB    
 • SCO SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION    
 • BRICS    
 • SAARC (सार्क)
 • BIMSTEC
 • G20 AND G7    
 • Making of United Nations
 • Functions and Organs of UN
 • UNDP and UNICEF
 • International Labor Organisation (ILO)
 • ASEAN
 • World Health Organisation (WHO)
 • North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
 • NAM    
 • World Bank (WB)    
 • GATT and WTO

शासकीय योजना

 • बालविकास योजना
 • बालहक्क संरक्षण आयोग    
 • बालसंगोपन योजना    
 • महिला विकास    
 • महिलांसंबंधित योजना
 • युवा धोरणे    
 • आरोग्य धोरण    
 • आरोग्य विषयक धोरण
 • लोकसंख्या धोरण    
 • आरोग्य विषयक धोरण
 • आरोग्य कार्यक्रम
 • जन आधार योजना
 • शिक्षण आयोग    
 • शिक्षण धोरण    
 • साक्षरता अभियान
 • शैक्षणिक योजना
 • अनुसूचित जाती आयोग    
 • कामगार योजना
 • आर्थिक योजना    
 • वृद्धांसाठी धोरण
 • अपंग विकलांग योजना
 • ग्रामीण विकास
 • पंतप्रधान योजना
 • राष्ट्रीय योजना
 • गृहविकास योजना    
 • स्वच्छ भारत योजना
 • पेन्शन योजना    
 • क्षेत्रीय विकास योजना
 • कृषी धोरण    
 • शहरी व कोशल्य योजना

विषयानुसार अभ्यास करण्यासाठी या कोर्स मध्ये प्रवेश घेऊन लवकरात लवकर अभ्यासाला लागा.

Do not wait: the time will never be "just right"

Get the best preparation for State Service and Combine Group B Prelims, 60+ video lectures covering every point from International Organisation and Government Scheme, 24*7 website access till 31 December 2022, at just Rs.799.
आपल्या कोर्स मधून आपण खालील विषय अभ्यासणार आहोत

Course Brochure

•    संघटना, कार्य
•    महिला व बालविकास योजना
•    युवा सशक्तीकरण योजना, 
•    वृद्ध व अपंगांसाठी योजना

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »