संयुक्त गट ब 2020 e-class

संयुक्त गट ब 2020 e-class

संयुक्त गट ब 2020 e-class

Get the best preparation for preliminary examination of combine group b exam (STI PSI ASO), with 200+ video lectures covering every subject, 20 Full length tests and more 24*7 website access till 13 O

Price : 2500 Only

Buy Now

Course details:

    Complete e-course designed for Preliminary exam.
    200+  video lectures (modules of every subject)
    20+ Full length tests 
    Dedicated study with planned Time table 
    All content is based on many Reference books for deep understanding
    Course will run as per the module pattern as per time table.
    Student progress report
    Vision कट्टा
    Interest Builder
    कमवा व शिका
    Practice Test
    Comment & Notes Box
    Reading Material
    24/7 website access till 13 October 2020

Course Time Table

Course Detail Video

Admission Link

आपल्या कोर्स मधून आपण खालील विषय अभ्यासणार आहोत

 • इतिहास (विशेषतः महाराष्ट्रावर भर)
 • सामान्य भूगोल (विशेषतः महाराष्ट्रावर भर)
 • राज्यशात्र 
 • सामान्य विज्ञान 
 • अर्थशास्त्र
 • बुद्धिमापन चाचणी - अंकगणित

Get the best preparation for preliminary examination of combine group b exam (STI PSI ASO), with 200+ video lectures covering every subject, 20 Full length tests and more 24*7 website access till 13 October 2020 at just Rs.2500.

आपल्या कोर्स मधून आपण खालील विषय अभ्यासणार आहोत

 • इतिहास (विशेषतः महाराष्ट्रावर भर)
 • सामान्य भूगोल (विशेषतः महाराष्ट्रावर भर)
 • राज्यशास्त्र
 • सामान्य विज्ञान 
 • अर्थशास्त्र
 • बुद्धिमापन चाचणी - अंकगणित

State Board

Board Standards

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »