Review

  • I recommend Vision Study,

    Hi I am Pooja Sawant from Mumbai. I am preparing for Clerical level exams specially for Talathi Bharati 2019. This is the special thanking message to you and your team for constructing valuable and best lectures on VISION STUDY platform. I have already hear your lectures and also going on. Specially series for Talathi Bharati is too usefull.. All teachers way of talking, way teaching is great. All history lectures  are like stories. I was never ever interested in history but Your way of teaching history its like story.. Now I can enjoy while listening Your history lectures.....  great n useful lecture made by You and your team.. also Marathi, English language lectures are best.... Thanks from me to vision gov job team.... Thank you so much...

    Pooja Sawant
    Pooja Sawant

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »