राज्यशास्त्र सखोल

राज्यशास्त्र सखोल

राज्यशास्त्र सखोल

राज्यशास्त्र विषयानुसार course मध्ये भारतीय राज्यघटना सखोल घेतलेली आहे.

Price : 999 Only

Buy Now

#Polity Theory & QA | राज्यशास्त्र सखोल मध्ये । राज्यसेवा व संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षांच्या तयारीसाठी खास.   
प्रत्येक lecture सरासरी 45 min चे आहे, ज्यात संपूर्ण राज्यशास्त्र Lectures आणि प्रश्नउत्तर स्वरूपात पूर्ण केला आहे. 
पूर्ण राज्यशास्त्र module
45+ तासांचे आहे जे कि, 62 Lectures मधून शिकवण्यात आले आहे... 2022 वर्षातील परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांनी एका नवीन अनुभवासाठी तयार व्हावे. हे सर्व lectures बघितल्यानंतर एकही पुस्तक वाचण्याची गरज पडणार नाही. 

Course Brochure

Course details:

 • Complete e-course specially designed for Preliminary exam.
 • 60+ Video lectures (Teaching & QA)
 • All lectures are based on Reference book material for deep understanding.

With this other interesting facilities are 

 • Vision कट्टा
 • Interest Builder
 • कमवा व शिका
 • Comment & Notes Box
 • 24/7 website access till 31 December 2022.

खालील मुद्यांवर विश्लेषणात्मक अभ्यास:

राज्यशास्त्र अनुक्रमणिका ::

 • राज्यशास्त्राची तोंडओळख
 • संविधान म्हणजे काय ?    
 • पार्श्वभूमी    
 • निर्मिती , वैशिष्ट्ये व टीका    
 • राज्यघटनेवरील टीका    
 • घटनेचा सरनामा
 • संघ व संघराज्य    
 • राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे 01    
 • राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे 02    
 • घटना दुरुस्ती
 • राज्यघटनेची संरचना
 • राष्ट्रीय आणीबाणी
 • राष्ट्रपती राजवट
 • पंचायतराज
 • नगरपालिका    
 • केंद्रीय लोकसेवा आयोग    
 • वित्तीय आयोग
 • अनुसूचित जाती जमाती आयोग
 • संविधानिक पदे
 • राज्यशास्त्र मधील महत्वाचे घटक
 • संविधानाची पायाभरणी
 • घटनेची निर्मिती व वैशिष्ट्ये
 • सरनामा    
 • नागरिकत्व
 • मूलभूत हक्क भाग १    
 • मूलभूत हक्क भाग २    
 • राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
 • घटना दुरुस्ती
 • ऐतिहासिक पार्श्वभूमी    
 • घटनेची निर्मिती
 • घटनेची ठळक वैशिष्ट्ये
 • घटनेची प्रास्ताविका 
 • महत्वाची प्रश्नउत्तरे
 • संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र    
 • नागरिकत्व    
 • नागरीकत्व Revision
 • मूलभूत हक्क भाग १    
 • मूलभूत हक्क भाग २    
 • मार्गदर्शक तत्वे    
 • मूलभूत कर्तव्य    
 • मूलभूत संरचना
 • इतिहासातील कायदे QA    
 • सरनामा QA    
 • नागरिकत्व QA
 • मुलभूत कर्तव्य व DPSP QA
 • मुलभूत हक्क QA
 • घटना दुरुस्ती QA
 • आणीबाणी QA
 • पंचायतराज QA
 • सर्वोच्च व उच्च न्यायालय QA
 • प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री QA
 • राष्ट्रपती भाग १ QA
 • राष्ट्रपती भाग २ QA
 • राज्यपाल QA
 • संसद QA
 • संसदीय समित्या QA
 • निवडणूक आयोग QA    
 • लोकसेवा आयोग QA
 • वित्त आयोग QA
 • नीती आयोग QA
 • घटनाबाह्य संस्था QA
 • महान्यायवादी व महाधिवक्ता QA

विषयानुसार अभ्यास करण्यासाठी या कोर्स मध्ये प्रवेश घेऊन लवकरात लवकर अभ्यासाला लागा.

“Time is more value than money. You can get more money, but you cannot get more time.”  – Jim Rohn  

Get the best preparation for State Service and Combine Group B Prelims, 60+ video lectures covering every point from Polity, 24*7 website access till 31 December 2022, at just Rs.999

Course Brochure

आपल्या कोर्स मधून आपण खालील विषय अभ्यासणार आहोत
•    भारतीय राज्यघटना 
•    पदांची रचना कार्य 
•    संस्था व आयोग

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »