संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा

Get the best preparation for STI-PSI-ASO Combined Preliminary Exam with 20 full length practice sets with pdf explanation covering every question and covering all syllabus points, 24*7 website access

Price : 799 Only

Buy Now

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा

"संयुक्त गट ब सराव चाचणी" या कोर्से मध्ये पूर्व परीक्षेसाठी महत्वपूर्ण असे एकूण 20 सराव प्रश्नसंच ज्यात एकूण 2000 दर्जेदार प्रश्न व त्यांचे सखोल परीक्षाभिमुख PDF विश्लेषण घेतले आहे. कोर्सेचा तपशील खालील प्रमाणे

प्रवेश शुल्क – एकूणच महाराष्ट्रातील आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता व शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊ नये यासाठी शुल्क फार कमी ठेवले आहे.   

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षेसाठी, परीक्षाभिमुख चाचण्या या खालील प्रमाणे आहेत.  

 • संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा एकूण 20 सराव संच
 • प्रत्येक रविवारी सकाळी ११ व दुपारी ३ पेपर.

Course Brochure

महत्वाच्या नोंदी:

१)    सर्व प्रश्नसंच अनेक संदर्भ पुस्तकांचं अभ्यास करून बनवण्यात आले आहेत, ज्यातून परीक्षेचा संपूर्ण अभ्याक्रम योग्य पद्धतीमध्ये पूर्ण केला आहे.
२)    कोर्से अंतर्गत Full length चाचण्या तुमच्या अभ्यासातील सखोलता व आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या ठरतील. 
३)    आयोगाच्या स्थरावर सर्व प्रश्नपत्रिका आखण्यात आल्या आहेत, खऱ्या परीक्षेतील वातावरणाचा पूर्ण अनुभव यावा यासाठी प्रत्येक चाचणी एकदाच सोडवता येईल याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
४)    Current Affairs test या दररोज मोफत घेतल्या जातात त्या सोडवून चालू घडामोडी मध्ये प्रभुत्व मिळवा.  
५)    सर्व चाचण्या कोर्से वैधता असे पर्यंत कधीही व कोणत्याही device वरून देऊ शकता. 

कोर्से वैधता Combine PRE पर्यंत असेल.  

Course Brochure

कोर्स ची काही वैशिष्ठे: 

 • आयोगाच्या स्तराचे दर्जेदार प्रश्न 
 • सखोल pdf विश्लेषण उपलब्ध
 • सरावासाठी PDF व उत्तर पत्रिका 
 • नियोजित वेळापत्रकानुसार
 • कधीही व कोठूनही
 • A full length Test Series course designed for STI-PSI-ASO Preliminary Exam.
 • 20 Full length tests with explanation in PDF format. 
 • 2000 High quality Questions (Covering all syllabus)
 • Questions are prepared from Multiple Reference Books. 
 • Full length tests will boost your confidence and covers all important points from syllabus. 
 • 24/7 website access till Combine PRE 2020.

Exams

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 20

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 19

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 18

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 1

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 2

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 3

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 4

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 5

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 6

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 7

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 8

संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 9

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »